FREE SHIPPING for West Malaysia (Purchase RM88 & Above) ; East Malaysia (Purchase RM200 & Above)
19.png

【药材】精装猴头菇 Hou Tou Gu - 250g

RM 22.00


功效

  • 抗疲劳,降血脂,抗衰老,补益脾胃,充养气血。
  • 防治胃溃疡和慢性胃炎,脾胃虚弱,气血不足所致的食少体倦,腹胀,腹痛等症。
  • 胃肠炎疾病及肝炎患者有辅助治疗。

Customer comments

Author/Date Rating Comment